Support Online

0908 004 082
Exchange rate
 
Statistisc
 
Online :  
PHỤ KIỆN HÀNPHỤ KIỆN HÀN SCH20

Tê đều hàn SCH20 đen và mạ kẽm

Product Code 38
Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật SPP, KS B1522, JIS B2311
Xuất sứ Dy Bend Vina, China
Quý cách DN15 -> DN600
Views 4872
Send to friend Print